اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
ردیاب خودرو
مطالب پیشنهادی
دانلودهای برتر ماه

بهترین روش های مدیریت کلاسی در معلمان – [ریپورتاژ آگهی]

بهترین روش های مدیریت کلاسی در معلمان

معلمان می بایست برای اجرای بهتر طراحی آموزشی و سایر فعالیت های مرتبط با تدریس مهارت های عملی از طریق مشاهده، تعامل و گفت و گو درباره ی پژوهش های عملی خود در کلاس درس را فزایش دهند .

بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای منابع پژوهشی به مثابه الگوی ترویج آموزش های توأم با کار معلمان در مدرسه ،معلمان را یاری می دهد تا در مورد پیش فرض های ذهنی خود ، درباره دانش آموزان منابع تربیتی و آموزشی بیشتری داشته باشند.

و راه های بهتری برای بهسازی روابط خود با دانش آموزان بیابند.بازسازی روابط معلم و دانش آموز چیزی بیش از اداره ی کلاس درس و انضباط مدرسه است و مهارت های

کلامی،پژوهش در مواد درسی،شناخت روان شناسی فردی و اجتماعی دانش آموزان،سازماندهی محتوا و ترویج روش های بهتر تدریس از جمله روشهای یادگیری مشارکتی را نیز شامل می شود.

بنابراین منابع پژوهشی ، کلاس درس را به محیطی تبدیل می کند که در آن معلمان تشویق می شوند روشهای آموزش خود را تغییر دهند و در این راه دانش آموزان و سایر همکاران را شریک حرفه ای خود بدانند،به این ترتیب آنها به فرصت های تازه ای برای

پرورش حرفه ای خود نیز دست می یابند و احساس می کنند که در بهسازی آموزشی، که شامل طراحی دروس،سازماندهی محتوا،به کارگیری ابزارهای آموزش و یادگیری اثربخش ، تعامل با دانش آموزان و ارزیابی مؤثر عملکرد آنهاست، مسئولیت مشترکی دارند.

همچنین از طرح های عملی در تدریس معلمان می توان به طرح جابربن حیان اشاره نمود .در طرح جابربن حیان به عنوان پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس، امکان تبادل تجارب معلمان ، برنامه ریزی گروهی،یادگیری مشارکتی، افزایش فرصت هایی

برای گفت و گوهای حرفه ای بین معلمان و بازاندیشی در اندیشه و عمل تربیتی و بازبینی فرض های ذهنی معلمان درباره ی  “تدریس اثربخش”  فراهم می شود.

 

در فرایند طرح جابر دانش آموزان :

۱-در حین کار یاد می گیرند.

۲-توانایی تصمیم گیری درباره ی چگونگی بهبود آموزش را پیدا می کنند.

۳-گفت و گوهای حرفه ای را ترویج می کنند.

۴-در فرایند برنامه ریزی،بازاندیشی و یادگیری مشارکتی بیش از معلم به “معلمی” می اندیشند.

۵-با مشارکت در طراحی درس ها ،مشاهده ی کلاس یکدیگر،بحث های روزمره و ارتباط درباره ی بهبود تدریس یاد می گیرند.

از دیگر موارد پژوهشی در کار فرهنگیان می توان به زندگی پژوهی اشاره نمود. تکاپوی زندگی پژوهی در دستیابی به برنامه های راهبردی و اثربخش برای نوسازی و

تحول نظام های آموزشی،تأسیس مدارسی است که از طریق غنی سازی یادگیری- نه صرفاً آموزش به دانش آموزان کمک کند تا یاد بگیرند و بخشی از فرایند حیات بخش هستی باشند.

مدل “زندگی پژوهی” به عنوان الگوئی مؤثر برای ترویج و غنی سازی یادگیری در مدرسه، در حال حاضر نظر بسیاری از اندیشمندان را در جهان برای تحول در آموزش به خود جلب کرده است.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

0 لایک
چه امتیازی می دهید؟
0 تا کنون ثبت شده است